De tentoonstelling Reis van toen, Rotterdammer van nu vertelt de geschiedenis van de Javaanse contractarbeiders aan de hand van de verhalen en familiegeschiedenis van negen Rotterdammers.

Vanaf zaterdag 2 september 2023 vond het openingsprogramma plaats van de tentoonstelling Reis van toen, Rotterdammer van nu. Tijdens dit programma werd verder ingegaan op de onbekende geschiedenis van Javaanse contractarbeiders. Hoe proberen de nazaten hun cultuur levend te houden en hoe herdenken zij de komst van hun voorouders naar Suriname. Met een presentatie door Hariëtte Mingoen over de geschiedenis Javaanse contractarbeid. Een lied ter ere van de Javaanse contractarbeider met toelichting door Brandy Sanmoeradi. Harrie Djojowikromo vertelt over de ontwikkeling van de gamelan in Suriname en Nederland. Het programma wordt afgesloten met een gamelanoptreden door Trisno Soeworo.

Programma

12:00 – 12:30 opening tentoonstelling in de hal
12:30 – 13:00 bekijken tentoonstelling
13:00 – 13:15 inloop Bibliotheektheater
13:15 – 14:45 programma in het bibliotheektheater

Presentatie over geschiedenis Javaanse contractarbeid door Hariëtte Mingoen
Lied ter ere Javaanse contractarbeider met toelichting van de heer Soekatm
Presentatie ontwikkeling gamelan in Suriname en Nederland door Harrie Djojowikromo
Gamelanoptreden door Trisno Soeworo

Expo: Reis van toen, Rotterdammer van nu

Al voor de afschaffing van de slavernij in Suriname waren plantagehouders samen met de Nederlandse staat op zoek naar vervanging van de tot slaaf gemaakten. Eerst werden er Chinezen en Hindostanen naar Suriname gehaald en vanaf 1890 werden er ook Javanen geronseld in Indonesië, toen bekend als Nederlands Indië. Vanaf dat jaar tot 1939 werden in totaal 32.965 Javaanse contractarbeiders naar Suriname gebracht. De tentoonstelling De reis van toen, de Rotterdammer van nu gaat over hun geschiedenis.

De tentoonstelling is een initiatief van Joan Mertodirjo (idee, research, tekst en samenstelling) met medewerking van Raoel Mertodirjo (productie, creatieve inbreng ontwerp) en Brandy Sanmoeardi (research).