Op zaterdag 2 september vond de opening plaats van de tentoonstelling De Reis van Toen, Rotterdammer van Nu.  Joan Mertodirjo vertelt als maker over het proces het het belang van de expo. Hierin zijn een aantal Rotterdammers geportretteerd inclusief de achtergrond van hun voorouders. Ook Brandy Sanmoeradi heeft als archivaris ook haar bijdrage aan de totstandkoming gehad.