Op deze website kun je enkele tips en bronnen vinden voor je zoektocht naar je Javaans Surinaamse voorouders. Hoe verzamel je  informatie bij je familie of bekenden over je familieachtergrond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan namen, geboortedata en -plaatsen, transporten, evt. huwelijken en overlijden.

Alle verhalen helpen, alle mogelijke namen kunnen helpen. Zoek ook naar spelfouten in namen om je bereik groter te maken.

Voor meer informatie over “zelf zoeken” klik HIER